.
سه شنبه 23 مهر 1398.
|

اخبار سایت

خبر

 

 شرکت قطران شیمی شما را به بازدید از غرفه این شرکت در سومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی از تاریخ 21 لغایت 24 آبان 1398 واقع در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب دعوت مینماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تور مجازی نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی