.
پنجشنبه 31 خرداد 1403.
|

لیست اقلام مجموعه الکتریسیته ساکن مقطع متوسطه

 

ردیف  عنوان کالا  تعداد 
الکتروسکوپ  1 عدد 
لوله شیشه ای (295×15میلی متر و 120×17میلی متر)  2 عدد 
میله پلاستیکی (280×10 میلی متر)  2 عدد
4 کره رسانا 1 عدد
5 مخروط رسانا 1 عدد
6 پارچه پشمی (250×250 میلی متر) 1 عدد
7 پارچه ابریشمی (250×250 میلی متر) 1 عدد
8 آونگ الکتریکی 1 عدد
9 آونگ الکتریکی دوتایی 1 عدد
10 صفحه آزمون 1 عدد
11 راهنمای استفاده 1 عدد
12 مولد واندوگراف با موتور الکتریکی و متعلقات مولد واندوگراف 1 عدد
13 کره تخلیه 1 عدد
14 فرفره الکتریکی 1 عدد
15 استوانه شفاف به همراه گلوله های آلومینیومی 1 عدد
16 دسته نوار افشان 1 عدد
17 استوانه فارادی 1 عدد
18 آونگ الکتریکی 1 عدد
19 میله تخلیه (L شکل) 1 عدد
20 ظرف پلاستیکی درب دار شفاف 1 عدد
21 مفتول مسی (250×2 میلی متر) 4 عدد
22 سیم رابط 30 سانتی متری قرمز 2 عدد
23 سیم رابط 30 سانتی متری مشکی 1 عدد
24 سیم رابط 80 سانتی متری مشکی 1 عدد
25 گیره سوسماری 2 عدد
26 راهنمای استفاده 1 عدد