.
شنبه 13 آذر 1400.
|

لیست اقلام مجموعه شیشه آلات آزمایشگاهی مقطع متوسطه

 

ردیف  عنوان کالا  تعداد 
ارلن 100 میلی لیتر  1 عدد 
ارلن 250 میلی لیتر  1 عدد 
استوانه مدرج 100 میلی لیتر  1 عدد 
4 بالن ته گرد با لوله جانبی 250 میلی لیتر 1 عدد
5 بالن ژوژه 50 میلی لیتر 1 عدد
6 بالن ژوژه 100 میلی لیتر  1 عدد
7 بشر 50 میلی لیتر 1 عدد
8 بشر 250 میلی لیتر 1 عدد
9 بشر 600 میلی لیتر 1 عدد
10 بورت 25 میلی لیتر 1 عدد
11 پی پت حبابدار 10 میلی لیتر 1 عدد
12 پی پت مدرج 10 میلی لیتر 1 عدد
13 چراغ الکلی شیشه ای 1 عدد
14 شیشه ساعت 7 سانتی 2 عدد
15 قطره چکان 2 عدد
16 قیف شیشه ای 7 سانت 1 عدد
17 قیف جداکننده (دکانتور) 250 میلی لیتر 1 عدد
18 لوله U شکل دارای لوله جانبی 1 عدد
19 لوله آزمایش 160×16 2 عدد
20 لوله آزمایش 180×18 2 عدد
21 لوله آزمایش 200×28 2 عدد
22 لوله رابط L شکل 1 عدد
23 لوله شیشه ای (8×30 سانتیمتر) 2 عدد
24 مبرد مارپیچ 1 عدد
25 همزن شیشه ای (8×20 سانتیمتر) 2 عدد