.
چهارشنبه 12 مهر 1402.
|

گزیده محصولات

Powered by Ext-Joom.com

آخرین اخبار

دهمین نمایشگاه تجهیزات ومواد آزمایشگاهی ایران ساخت از 19 الی 22 آذر 1401 سالن میلاد طبقه دوم. لیست محصولات شرکت در نمایشگاه

ادامه
نوع دستگاه  مدل دستگاه
هود لامینار AZ / LS910 class II type A
هود لامینار AZ / LM960 class II type A
هود لامینار AZ / LM920 class II type A
هود لامینار AZ / MC950 class II type A
هود لامینار کشت بافت AZ / LM980
هود شیمیایی AZ / HM970
هود شیمیایی AZ / H940
هود شیمیایی AZ / HF930
بن ماری جوش سرولوژی 11 لیتری  AZ / BW11
بن ماری جوش سرولوژی 22 لیتری AZ / BW22
کابینت نگهداری مواد  AZ / SF110 
دستگاه ضد عفونی کننده تجهیزات